Od 1991 roku zajmuje się kompleksową obsługą informatyczną banków.
Naszym Klientom, którymi są nie tylko banki, oferujemy pełną obsługę informatyczną.

Usługi graficzne

Dowiedz się więcej »

Szkolenia

Dowiedz się więcej »

Wdrożenia

Dowiedz się więcej »

Sklep

Dowiedz się więcej »

usługi graficzne

Projektowanie stron WWW

kompleksowe projekty stron internetowych zgodne ze standardami User Experience (UX), które dbają o doświadczenia użytkowników, strony stworzone przez nas są responsywne (dopasowane do rozdzielczości każdego ekranu) oraz intuicyjne dla użytkownika 

Tworzenie grafik reklamowych

banery reklamowe gotowe do umieszczenia na stronie internetowej, dostosowane do różnych formatów  zobacz przykładowe banery

 

Szablony postów na media społecznościowych

szablony postów na media społecznościowe z możliwością własnej edycji zobacz przykładowe grafiki

 

Inne usługi graficzne

– elektroniczne kartki świąteczne zobacz przykładowe kartki
– zindywidualizowane ilustracje
– wizualne przygotowanie newsletteru

 
Korzystanie z nowej oferty ułatwi państwu pozyskiwanie nowych klientów a dotychczasowi chętnie zapoznają się z szeroką ofertą Państwa usług. Szczegółowe pytania proszę kierować na adres adrianna.lis@zuisztum.pl lub numer telefonu 453-415-571

szkolenia

Szkolenia prowadzone przez naszą firmę odbywają się na ogół w siedzibie Klienta i obejmują dowolny zakres tematyczny w zakresie korzystania ze sprzętu informatycznego, zasad pracy w sieci komputerowej, korzystania z Internetu, korzystania z popularnego oprogramowania użytkowego typu edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne jak i obsługę aplikacji specjalistycznych związanych z profilem działalności Zleceniodawcy.

wdrożenia

System bankowy NOVUM BANK oferowany jest w wersji 4GL oraz Enterprise. Przy jego budowie wykorzystano wieloletnie doświadczenie specjalistów związanych z bankowością, informatyką, księgowością i projektowaniem aplikacji. Pełna oferta doskonałych, autorskich rozwiązań stwarza Bankom szansę na komercyjny sukces w ramach rynkowej konkurencji o klienta. Użytkownicy systemu otrzymują dostęp do kompletu nowoczesnych produktów bankowych. Zastosowanie profesjonalnych technologiach informatycznych pozwala sprawnie reagwać na potrzeby klientów oczekujących obsługi szybkiej, bezpiecznej i zindywidualizowanej.

Cechy i funkcjonalność

 

NOVUM BANK to system w całości wykonany w nowoczesnej, a zarazem sprawdzonej technologii wykorzystującej środowisko PROGRESS. Cechy systemu:

 • wykorzystywanie architektury klient – serwer,
 • wysoka wydajność, pozwalająca obsłużyć jednocześnie ponad 10 000 użytkowników,
 • niskie koszty eksploatacji bazy danych, Progress ma niższe koszty eksploatacji niż porównywalne rozwiązania innych producentów
 • ograniczone do minimum czynności administracyjne
 • technologia powszechnie stosowana w bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, szkołach wyższych,
 • najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie poufności jak i technologii pracy,
 • przenośność na dowolne platformy sprzętowe i systemy operacyjne (Window, Unix, Linux).


NOVUM BANK 4GL jako nowoczesny i tani umożliwia obsługę dowolnej struktury bankowej:

 • pojedynczy Bank,
 • Bank wieloplacówkowy z pracą zdalną oddziałów, filii i punktów kasowych poprzez łącze telekomunikacyjne,
 • Bank wieloplacówkowy z konsolidacją bilansu samodzielnych placówek bankowych
 • Bank wieloplacówkowy z mieszaną infrastrukturą.


System Novum Bank pozwala stosować następujące metody obsługi klienta:

 • handlowa – pozwalająca na obsługę klienta, w zakresie wszystkich produktów oferowanych przez Bank, w jednym “okienku” – w jednej opcji programu
 • produktowa – pozwala na obsługę wg podziału produktowego – np. kredyty jedno “okienko”, depozyty drugie, itd.


Na jakość obsługi wpływa sposób komunikacji z klientem. System Novum-Bank umożliwia stosowanie:

 • definiowanych dokumentów Banku, takich jak umowy kredytowe, formularze, informacje z automatycznym pobraniem danych z bazy banku
 • gotowych dokumentów jak np. różne typy wyciągów z rachunku (wysyłane pocztą e-mail, nadruk na gotowym formularzu),
 • komunikację przez elektroniczne kanały dostępu: bankomat, home-banking, bankofon, SMS i internet.


Wysoki komfort pracy zapewniają stosowane w podstawowej wersji systemu:

 • scenariusze – automatyczne, projektowane przez Bank, przetwarzania wykorzystywane do zamknięcia wymaganych okresów (dzień, miesiąc, rok, itp.)
 • analiza – realizacja sprawozdawczości, analiz funkcjonowania Banku, prognoz, zarządzania ryzykiem
 • ryzyko rynkowe, w tym:
  • ryzyko walutowe,
  • ryzyko stopy procentowej,
  • ryzyko cenowe,
 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko operacyjne,
 • opcje marketingowe – służące do prowadzenia negocjacji z klientem

Opcja wielowalutowości systemu Novum-Bank 4GL umożliwia obsługę wszystkich produktów bankowych w dowolnej walucie. Współczesne wymagania rynku wprowadzają konieczność rozszerzenia oferty Banków. Doskonałym sposobem podniesienia atrakcyjności banku dla klienta jest wprowadzenie obsługi dewiz. Najprostszą jego realizacją jest opcja wielowalutowości systemu Novum-Bank.

Cechy i funkcjonalność

 

 • prowadzenie rachunków, kredytów, depozytów i rozliczeń w walutach obcych,
 • zautomatyzowane księgowanie pomiędzy rachunkami w różnych walutach,
 • pełna automatyzacja przeliczeń kursowych dla stosownych księgowań,
 • automatyczna obsługa tabeli kursów:
  • wczytywanie tabeli kursów,
  • wczytywanie tabeli kursów,
  • uwzględnienie specyfiki walut wchodzących w skład EUM,
 • automatyczna wycena (rewaluacja),
 • aktualizacja sald kont złotowych według bieżącego kursu,
 • księgowanie kosztów i dochodów,
 • pełna obsługa kasowa,
  • wpłaty, wypłaty,
  • kantor,
  • raporty kasowe i specyfikacje w różnych walutach,
 • obsługa transakcji rozliczeniowych KIR,
 • łatwość wdrożenia i zastosowania,
 • identyczna obsługa produktów w złotych i dewizach,
 • obsługa usług dewizowych w ramach jednego systemu księgowego,
 • pełna oferta dla klientów banku w dowolnej walucie,
 • prosta i automatyczna obsługa księgowa,
 • proste mechanizmy definicyjne,
 • automatyzacja sprawozdawczości i analiz

System NOVUM-BANK tworzony był z myślą o pracy wieloodziałowej. Bank obsługiwany jest w trybie On-Line. Metoda polega na pracy na jednej bazie danych wspólnej dla wszystkich placówek banku. Zdalna praca jest możliwa dzięki wykorzystaniu technologii tzw. “cienkiego klienta”. Oznacza to, że główne procesy są wykonywane po stronie serwera. Minimalizuje to wymagania i koszty dotyczące łączy oraz pozwala na stosowanie terminali Windows lub Linux.

 

Cechy i funkcjonalność

 

Technologia oprogramowania nie wymaga stosowania kosztownych serwerów i pozostałych elementów infrastruktury sprzętowej.

Stosowanie centralnych systemów bankowych pracujących w oparciu o podział zasobów, z których jedna część zajmuje się zarządzaniem całego banku (księgowość oraz obsługa informatyczna) natomiast druga zajmuje się tylko obsługą gotowego produktu bankowego (placówki) niesie za sobą szereg zalet:

 • oszczędności kadrowe w oddziałach oraz punktach kasowych
 • ułatwione, centralne administrowanie produktami bankowymi
 • uproszczona, centralna sprawozdawczość, z możliwością zachowania informacji o składnikach wchodzących do bilansu
 • analizy dotyczące całej struktury banku lub poszczególnych placówek
 • możliwość bieżącej i kompleksowej obsługi klienta w dowolnej placówce banku
 • brak konieczności przesyłania dokumentów papierowych pomiędzy oddziałami
 • większe bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz mniejsze koszty sprzętowe
 • każda zmiana na rachunkach jest od razu widziana we wszystkich oddziałach (wykluczenie realizacji czeku bez pokrycia)
 • możliwość pracy z jednym lub wieloma numerami rozliczeniowymi
 • przyporządkowanie klientów, rachunków, prowizji, kosztów, dochodów, rezerw do placówek bankowych


Praca zdalnych oddziałów na jednej wspólnej bazie danych realizowana jest w oparciu o technologię trójwarstwową z wykorzystaniem serwera aplikacji. Proponowane rozwiązanie od połowy roku 2000 pracuje w wielu Bankach Spółdzielczych.

Moduł Środki Trwałe jest integralną częścią systemu Novum-Bank. Przeznaczeniem programu jest prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodne z wymogami przepisów i oczekiwaniem Banku.

 

Cechy i funkcjonalność

 

 • rejestracja osób odpowiedzialnych materialnie za środki trwałe
 • rejestracja lokalizacji poszczególnych środków w placówkach
 • prowadzenie kart inwentarzowych
 • klasyfikowanie środków do grup statystycznych
 • automatyczne prowadzenie zmian wartości inwentarzowej lub wartości umorzenia środka
 • przeprowadzanie operacji na pojedynczych środkach lub wybranych grupach środków
 • kontrola stanu środków trwałych wybranej grupy oraz wybranej kartoteki
 • tworzenie dowolnych wydruków na bazie cech i wartości środków trwałych zarejestrowanych w programie
 • możliwość użytkowania w banku jedno i wieloodziałowym
 • generacja operacji księgowych na konta systemu bankowego

System bankomatów On-line to autorskie, nowoczesne rozwiązanie obejmujące bankomaty (ATM) i wpłatomaty nowej generacji, oprogramowanie zarządzające pracą bankomatu i wpłatomatu (Novum-ATM) oraz system zarządzający i monitorujący (Novum-Host). Wykorzystanie kart lokalnych umożliwia bezpośrednią współpracę bankomatu i wpłatomatu lub sieci tych urządzeń z systemem księgowym Banku. Umożliwia to automatyczne księgowanie operacji wypłaty lub wpłaty na rachunku klienta oraz autoryzację (w tym informacja o dostępnych środkach do wypłaty) wewnątrz systemu w oparciu o rzeczywistą wielkość dostępnych środków (praca bankomatu On-Line – w czasie rzeczywistym). Uzupełnieniem systemu jest interfejs do BASE24 umożliwiający tradycyjną obsługę kart ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Cechy i funkcjonalność

 • wypłaty gotówkowe
 • wpłaty gotówkowe
 • wydruk wyciągu z operacji na rachunku
 • zmiana kodu PIN do karty lokalnej
 • depozyt gotówki, czeku, innych dokumentów
 • realizacja przelewów i płatności w bankomacie
 • podpowiedzi lektora przy obsłudze (komunikaty głosowe)
 • współpraca z różnymi systemami księgowymi banku
 • bezobsługowe, automatyczne księgowania na rachunkach klientów
 • autoryzacja wypłaty w oparciu o rzeczywiste, bieżące saldo rachunku
 • transakcje w czasie rzeczywistym (na bieżąco)
 • możliwość wykorzystania kart chipowych i kart z paskiem magnetycznym
 • obsługa kart własnych banku
 • obsługa kart krajowych i międzynarodowych

 

Oferowane produkty:

Bankomaty

Nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenia do montażu “przez ścianę” lub wolno stojące firmy De La Rue wyposażone w certyfikowane przez organizację VISA klawiatury TDES. Dodatkowe wyposażenie może stanowić np. moduł depozytowy, czytnik kodów kreskowych, drukarka A4. Standardowo bankomat obsługuje karty magnetyczne i chipowe, a kasety na banknoty dostosowane są również do nominałów EURO.

 

Wpłatomaty

Możliwe jest wykorzystanie urządzeń wolnostojących jak również do montażu “przez ścianę”. Oferowane są urządzenia posiadają jednocześnie funkcję bankomatu i wpłatomatu jak również urządzenia jednofunkcyjne z funkcją wpłat. Urządzenie identyfikuje banknoty i automatycznie księguje wpłacaną kwotę na rachunku klienta.

 

Novum ATM

Oprogramowanie sterujące pracą bankomatu opracowane przez Novum w oparciu o standard WOSA/XFS. Oprogramowanie to, może być instalowane na wszystkich bankomatach dostępnych w sprzedaży zgodnych z tym standardem. Podstawowa funkcjonalność bankomatu: wypłata gotówki została rozszerzona o: wydruk wyciągu w bankomacie; depozyt gotówki, czeku, innych dokumentów; zmianę hasła klienta (kodu PIN do karty); realizację przelewów i płatności. Dzięki opcjom multimedialnym: instrukcje dla klienta mogą być wydawane głosem lektora.

 

Novum Host

Oprogramowanie umożliwiające dołączenie dowolnej liczby bankomatów lub wpłatomatów do systemu księgowego banku Novum Bank 4GL lub Novum Bank Enterprise. Wykorzystanie kart lokalnych umożliwia dokonywanie autoryzacji i księgowań na rachunku klienta w czasie rzeczywistym. Autoryzacja, wypłata gotówki i obciążenie rachunku klienta odbywa się wewnątrz systemu. Do jednego rachunku klienta może być przypisane wiele kart lokalnych z indywidualnie definiowanymi limitami dla każdej z nich i/lub ogólnym limitem dziennym dla rachunku. Monitorowanie pracy wszystkich bankomatów odbywa się zdalnie poprzez oprogramowanie informujące o aktualnym stanie pracy bankomatu, zapasie banknotów w kasetach, itp. Do przesyłania informacji o stanie bankomatu mogą być wykorzystane komunikaty SMS. Bankomaty eksploatowane przez bank w oddziałach nie wymagają indywidualnych łączy – lecz mogą pracować przez łącza WAN wykorzystywane do pracy oddziałów.

 

Novum Host OSK

Oprogramowanie to pełni funkcje takie jak Novum Host. Cechą odróżniającą jest możliwość współpracy z dowolnym systemem operacyjno-księgowym banku innym niż autorstwa Novum. Współpraca z systemem księgowym odbywa się poprzez uniwersalny interfejs opracowany i opublikowany przez Novum. Rozwiązanie zapewnia cechy autoryzacji, wypłaty gotówki i obciążenia rachunku klienta w czasie rzeczywistym.

 

Współpraca z BASE24

Oprogramowanie umożliwiające dołączenie systemu bankomatów Novum Host do zewnętrznych centrów autoryzacji, a tym samym autoryzację kart krajowych i międzynarodowych. Jedno łącze do zewnętrznego centrum autoryzacji zapewnia obsługę dowolnej liczby bankomatów eksploatowanych przez bank. Transakcje wykonane kartami “obcymi” są autoryzowane i rozliczane w tradycyjny sposób w zewnętrznym systemie autoryzacji.

BANKOFON umożliwia klientom Banku uzyskanie za pomocą aparatu telefonicznego informacji o bieżącym stanie rachunku 24 godziny na dobę. Informacja ta generowana jest automatycznie i bezobsługowo.Cechy i funkcjonalność
 • informacja o stanie rachunków klienta przez telefon
 • zestawienie wszystkich rachunków klienta
 • informacja o ostatnio wykonanych operacjach na wybranym rachunku
 • możliwość zastrzegania karty bankomatowej
 • realizacja przelewów i płatności
 • informacja o usługach banku i aktualnych informacjach dla klientów
 • bezobsługowa praca 24 godz. na dobę
 • kolejność pozycji menu definiowana dynamicznie wg preferencji banku
 • hasła zabezpieczające przed niepowołanym dostępem (PIN) przypisane dla klienta lub jego rachunków

Każdy klient Banku może być użytkownikiem programu BANKOFON. Jedyne warunki do spełnienia to: korzystanie z telefonu z wybieraniem tonowym (w domu, pracy, budka telefoniczna) i przyznanie przez bank hasła dostępu do wybranych rachunków.

Wymagania sprzętowe po stronie banku to komputer klasy PC z systemem Microsoft Windows, kartą dźwiękową i modemem posiadającym opcję Voice. Zastosowanie programu ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług oraz odciążenie obsługi bezpośredniej w siedzibie banku.

Program Home Banking jest elementem systemu Novum Bank umożliwiającym korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta.

Cechy i funkcjonalność

 

 • odseparowanie komputera klienta od systemu bankowego
 • pełne bezpieczeństwo po stronie banku i klienta
 • bezpieczeństwo przesyłanych informacji
 • minimalne wymagania sprzętowe u klienta
 • możliwość wprowadzenia wielu podpisów elektronicznych dla jednego klienta
 • obsługa wielu rachunków klienta
 • różnorodność dostępnych operacji (przelewy dowolne, ZUS, US)
 • przyjazna aplikacja po stronie klienta umożliwiająca przekazywanie dyspozycji, współpracy z dowolnym systemem finansowo księgowym
 • bezobsługową praca 24 godz. na dobę
 • pełna kontrola pracowników banku nad pracą systemu
 • prostota aplikacji i minimalne wymagania sprzętowe
 • śledzenie stanu rachunków
 • przesyłanie i odbiór informacji tekstowej

Oprogramowanie przeznaczone jest dla klientów banku, którzy nie posiadają odpowiedniego oprogramowania do tworzenia przelewów. Umożliwia przygotowanie przez klienta banku paczki przelewów, która zapisana w postaci pliku przekazywana jest w formie elektronicznej do banku. Przelewy z paczki wczytane są do systemu Novum Bank bez konieczności ręcznego ich wprowadzania przez pracownika banku.

Cechy i funkcjonalność

 

Dzięki bogatej funkcjonalności oprogramowanie usprawnia pracę zarówno po stronie banku jak i klientów banku:

 • prowadzenie bazy kontrahentów
 • automatyzacja sporządzania przelewów,
 • słowniki rachunków ZUS, US, baza banków,
 • słowniki dokumentów standardowych,
 • przelewy dla: ZUS, US, innego organu podatkowego, dowolne
 • współpraca z systemami F-K klientów banku,
 • historia wysyłanych przelewów
 • obsługa wielu rachunków klienta.


Bezpieczeństwo, integralność i poufność przekazywanych przelewów zapewniona jest poprzez szyfrowanie paczek z dokumentami.

Internet Banking umożliwia klientowi obsługę posiadanych w Banku Spółdzielczym rachunków poprzez Internet. Rozwiązanie pozostawia rachunek klienta i jego środki w Banku. Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca przez 24 godziny na dobę.Cechy i funkcjonalność
 • dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko klientowi banku. Hasło może być zmienione przez klienta w dowolnym momencie.
 • dostęp do wybranych rachunków
 • przegląd historii operacji rachunków
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US
 • wykonywanie przelewów predefiniowanych
 • zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji
 • definiowanie zleceń stałych – również z indywidualnym harmonogramem
 • zakładanie i likwidacja lokat terminowych
Operacje wprowadzane przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunku klienta. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez Internet Banking. Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości danych przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności ich transmisji. Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego kodu kontrolnego. Każdy klient otrzymuje indywidualną listę kodów. Każdy kod może być użyty tylko jeden raz. System informatyczny banku oddzielony jest od publicznego Internetu szeregiem “zapór ogniowych” oraz systemem serwerów komunikacyjnych. Nie ma potrzeby dołączania sieci lokalnej banku do Internetu co zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego banku.

SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez bank.

Cechy i funkcjonalność

 

Informacje przekazywane na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:

 • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
 • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Wn lub Ma),
 • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie.).


Komunikaty SMS mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach (wyciąg), nazwę rachunku, bieżące saldo, kwotę wolnych środków, szczegóły wykonanej operacji. Możliwe jest zdefiniowanie prowizji pobieranych od klientów Banku za użytkowanie SMS Bankingu.

REJESTR KART jest programem służącym do obsługi kart bankowych, w tym: Maestro, Junior, Maestro Business, VISA, POLCARD. Umożliwia centralną ewidencję wydanych kart oraz automatyczne księgowanie transakcji kartowych. Oprogramowanie umożliwia obsługę kart i transakcji w banku wieloodziałowym.

Cechy i funkcjonalność

 

Dla kart Maestro, Junior, Maestro Business program umożliwia przygotowanie danych informacyjnch, o limitach i saldach:

 • zapotrzebowanie na wydanie kart,
 • wygenerowanie danych o nowym posiadaczu karty,
 • przygotowanie informacji o zmianach w danych,
 • przegotowanie danych o aktualnych saldach na rachunkach,
 • tworzenie raportów i zestawień w zakresie kart, posiadaczy kart, operacji wykonanych za pomocą kart


Możliwe jest tworzenie dwu typów zbiorów:

 • z danymi o posiadaczach kart z określonymi limitami (dla wypłat w bankomatach, płatności),
 • z saldami na rachunkach.


Rejestr Kart umożliwia również wczytanie zbiorów z obciążeniami i uznaniami rachunków transakcjami wykonanymi przez klientów Banku za pomocą kart. Dla kart VISA i Polcard program prowadzi ewidencję i umożliwia przygotowanie pliku z danymi potrzebnymi do założenia i personalizacji kart:

 • informacje osobowe,
 • limit,
 • numer wniosku


Moduł umożliwia wczytywanie obciążeń kartowych z plików w formacie *.cdm. Umożliwia również zapis sald do pliku dla zadanej listy rachunków (procedura obsługi kart SGB).

sklep

W ofercie mamy:

 • Sprzęt komputerowy
 • Oprogramowanie

 

Warunki gwarancji

ZUI Z.KOZA SP.K. świadczy gwarancję na zakupiony sprzęt na niżej opisanych warunkach:

 • Sprzęt komputerowy zakupiony u Sprzedającego objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
 • Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy sprzętu do Kupującego.
 • Sprzedający zobowiązuje się w okresie gwarancji do nieodpłatnego usuwania wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji i zostaną zgłoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie.
 • Sprzedający zobowiązuje się do dokonania naprawy w terminie 24godzin od chwili zgłoszenia.
 • Naprawa odbywa się w siedzibie Kupującego. Koszty dojazdu do siedziby Kupującego pokrywa Sprzedający.
 • W przypadku niemożności dokonania naprawy Sprzedający wymienia wadliwy podzespół na sprawny o takich samych parametrach.
  Naprawie w ramach gwarancji nie podlegają uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji zakupionego sprzętu jak np. uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem itp.
 • Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne typu dyskietki, kasety do drukarek, pudełka do dyskietek.
  Po zakończeniu okresu gwarancji Kupujący może zawrzeć umowę ze Sprzedającym na objęcie sprzętu serwisem pogwarancyjnym.