1987
1987

Spotkanie w POM GORKI pod Sztumem Tadeusza Czyrkiewicza i Zdzisława Kozy - wdrożenia wspólne programu obsługiwania przedsiębiorstw

Siedziba firmy

Sztum. ul Sienkiewicza 40

Kompleksowa informatyczna obsługa banków

 • instalacja i wdrożenia systemu bankowego Novum Bank Enterprise (obecnie w wersji NOE)
 • łączenie oddziałów do wspólnej bazy (tworzenie sieci rozległych)
 • przenoszenie danych z innych systemów do NOE (wspólnie z firmą NOVUM)
 • szkolenia podstawowe i zaawansowane ze stosowania systemu NOE
 • nadzór nad bankowością elektroniczną (Home Banking, Internet Banking, Bankofon, SMS)
 • prezentacja i oferowanie bankom nowych możliwości systemu NOE
 • instalacja i wdrożenia systemu EOD

Serwis techniczny i usługi

 • dostawa sprzętu i oprogramowania
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • serwis bankomatów
 • instalacja dyspenserów
 • instalacja i konfiguracja serwerów i innych urządzeń sieciowych
 • nadzór nad funkcjonowaniem sieci
 • prowadzenie ochrony antywirusowej
 • administracja lokalną pocztą elektroniczną
 • tworzenie i nadzór serwisów www
 • tworzenie własnych aplikacji wspomagających prace banków (MONITOR SIECI, BLOKER, ZABAZ)

Szkolenia z systemu NOVUM BANK ENTERPRISE (obecnie wersja NOE) na zlecenia NOVUM

Doraźne wspomaganie partnerów NOVUM przy obsłudze banków

 • całodobowy serwis techniczny dla banków spółdzielczych
 • skomputeryzowana ewidencja czasu pracy będąca podstawą do rozliczenia z bankiem
 • banki otrzymują corocznie plan awaryjny działania firmy oraz sprawozdanie finansowe za rok poprzedni

Stałe umowy o kompleksowej obsłudze banku

Doraźna pomoc przy przenoszeniu z innego systemu (wspólne działania z firmą NOVUM

Certyfikaty