Strony WWW


Sprzedaż

 • sprzęt komputerowy
 • oprogramowanie


Warunki gwarancji


ZUI Z.KOZA S.K. świadczy gwarancję na zakupiony sprzęt na niżej opisanych warunkach:
 1. Sprzęt komputerowy zakupiony u Sprzedającego objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy sprzętu do Kupującego.
 3. Sprzedający zobowiązuje się w okresie gwarancji do nieodpłatnego usuwania wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji i zostaną zgłoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do dokonania naprawy w terminie 24godzin od chwili zgłoszenia.
 5. Naprawa odbywa się w siedzibie Kupującego. Koszty dojazdu do siedziby Kupującego pokrywa Sprzedający.
 6. W przypadku niemożności dokonania naprawy Sprzedający wymienia wadliwy podzespół na sprawny o takich samych parametrach.
 7. Naprawie w ramach gwarancji nie podlegają uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji zakupionego sprzętu jak np. uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem itp.
 8. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne typu dyskietki, kasety do drukarek, pudełka do dyskietek.
 9. Po zakończeniu okresu gwarancji Kupujący może zawrzeć umowę ze Sprzedającym na objęcie sprzętu serwisem pogwarancyjnym.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem